Służba

w Królestwie Bożym

nigdy nie jest smutnym obowiązkiem. Od zawsze była i jest dla mnie ogromnym przywilejem. Wierzę, że Bóg obdarza nieograniczoną łaską, by wypełnić Jego wolę dla naszego życia. Budując grono liderów naszym priorytetem było zaszczepienie w każdym jej członku wizji, której częścią jest pasja do służby Bogu i ludziom.

Jednak tworzenie świetnego teamu liderów nie jest naszym jedynym celem. Jestem przekonany, że MIASTO położone na górze, światłość świata isól ziemi / Mt 5,13-14 /, to znacznie więcej. Zadaniem każdego z liderów jest przygotowywanie, wychowywanie i wyposażanie kolejnych osób do służby - nie tylko w Kościele, ale w rodzinie, pracy czy na uczelni. Mam przekonanie, że każda osoba w społeczności MIASTO jest powołana, by mieć wpływ na świat; nosi w sobie skarb, który jest odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego świata. Wierzę, że zadaniem Kościoła jest uwolnienie tego potencjału i temu chcę poświęcać życie.
Alek Konieczny
Pastor Społeczności MIASTO

Społeczność Miasto © 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone.

TOP